Praktisch Handvat

Praktisch Handvat
neurologische zorg bij hoofdpijn

Het Praktisch Handvat neurologische zorg bij hoofdpijn is uitsluitend bedoeld voor BIG geregistreerde artsen!

Krijg direct toegang!

Het Praktisch Handvat neurologische zorg bij hoofdpijn is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Hoofdpijncentra (VNHC) met ondersteuning van Teva Nederland en Eli Lilly.

Bij de VNHC zijn bijna 50 hoofdpijncentra aangesloten en het Praktisch handvat is samengesteld door neurologen met specialisatie hoofdpijn. Vanuit de VNHC is een werkgroep opgericht die gewerkt heeft aan inmiddels al het tweede Praktisch Handvat neurologische zorg bij hoofdpijn.

Emile Couturier, neuroloog Neurologie Centrum Amsterdam en voorzitter Vereniging van Nederlandse Hoofdpijncentra, introduceert in deze video het Praktisch Handvat Neurologische zorg bij hoofdpijn.

Doelstelling

De doelstelling voor dit praktische handvat is om behandelend neurologen meer houvast te geven in hun beleid en dat er meer eenduidigheid ontstaat in praktische handelingen. Het is niet de bedoeling om een richtlijn naast de richtlijn te maken. De richtlijn zal altijd leidend zijn. Het handvat moet een niet juridisch beladen document zijn dat als aanvulling daarop gebruikt kan worden.

We stellen dit handvat online beschikbaar en u kunt elk thema als pdf bestand downloaden. Ook kunt u het hele handvat downloaden of een fysiek exemplaar aanvragen.
Het doel is om de inhoud jaarlijks te updaten.

Waarom een praktisch handvat?

De zorg voor mensen met hoofdpijn wordt in snel tempo complexer. Het aantal mogelijke behandelingen neemt alsmaar toe en t.a.v. de diagnostiek/classificatie van de verschillende vormen van hoofdpijn en de bijbehorende behandelopties zijn er veel ontwikkelingen. Het aantal praktische vragen dat op de behandelend neuroloog afkomt, neemt daarmee alsmaar toe. Vragen waarvoor in de medische literatuur of in de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie veelal geen duidelijk antwoord te vinden is, maar die wel vragen om een praktisch antwoord. Hieraan wil het Praktisch Handvat een bijdrage leveren.

Tot standkoming

Het Praktisch Handvat is tot stand gekomen door een tweetal werkconferenties van de werkgroep van de VNHC waarbij onderstaande thema's zijn besproken:

 • Diagnostiek en behandeling van liquorhypotensie
 • (Minimale) diagnostiek en behandeling spanningshoofdpijn
 • Hoofdpijn tijdens de zwangerschap
 • Hormonale behandeling bij migraine
 • Status migrainosus op de SEH
 • De zin en onzin van vitamines, voedingssupplementen
 • Cannabis bij de behandeling van hoofdpijn
 • Invasieve pijnbestrijding als behandeling voor hoofdpijn
 • Behandeling van clusterhoofdpijn
 • Indometacine responsieve hoofpijn
 • Chronische dagelijkse hoofdpijn bij adolescenten
 • VNHC-handvat voorschrijven cgrp-remmers bij migraine-profylaxe

Kerngroep en Werkgroepleden

Aan de samenstelling van het Praktisch Handvat neurologische zorg bij Hoofdpijn is meegewerkt door:

 • Hans Carpay, neuroloog, The Migraine Clinic, Amsterdam
 • Emile Couturier, neuroloog, Neurologie Centrum Amsterdam, Amsterdam
 • Patricia Eekers, neuroloog, Laurentius Ziekenhuis, Roermond
 • Marjolein Eysink Smeets, neuroloog, Alrijne ziekenhuis, Leiden en Leiderdorp en kerngroeplid
 • Rolf Fronczek, neuroloog, LUMC Leiden
 • Michel Hoebert, neuroloog, Gelre ziekenhuis Zutphen en kerngroep lid
 • Hille Koppen, neuroloog, Hagaziekenhuis, Den Haag
 • Rob Migchelbrink, klinisch psycholoog/psychotherapeut, Laurentius Ziekenhuis, Roermond
 • Wim Mulleners, neuroloog, CWZ, Nijmegen
 • Willem Oerlemans, neuroloog, DC Klinieken, Almere en kerngroeplid
 • Ron van Oosterhout, neuroloog, Zaans Medisch Centrum, Zaandam en kerngroeplid
 • Marielle Padberg, neuroloog, Martini Ziekenhuis, Groningen
 • Pascal Proot, neuroloog, Zorgsaam Ziekenhuis, Terneuzen en kerngroeplid
 • Yvonne Raaijmakers, neuroloog, Maxima Medisch Centrum Veldhoven
 • Krista Roon, neuroloog, Reinier de Graaf Gasthuis, Delft en Voorburg
 • Jörgen Rovers, neuroloog, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede
 • Ritu Saxena, neuroloog, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam
 • Jorine van Vliet, neuroloog, Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
 • Natalie Wiendels, neuroloog, Zaans Medisch Centrum, Zaandam